Mortifikasjon

Brønnøy tingrett er ved endringslov av 20. juni 2008 nr. 46  med virkning fra 1. juli 2008  verneting for saker om mortifikasjon i medhold av lov av 18. desember 1959 nr. 1.             

Mortifikasjon er en erklæring ved dom som går ut på at et bestemt dokument som sådant for ettertiden ikke skal ha rettsvirkninger etter sitt innhold. Behovet for mortifikasjon kan oppstå hvis et dokument der det knyttes beføyelser til besittelse av det, blir ødelagt eller er kommet bort. 

Eksempel på slike dokumenter er pantedokumenter,  omsetningsgjeldsbrev og innløsningspapirer. Mortifikasjon kan være aktuelt både for tinglyste eller på annen måte registrerte dokumenter og for dokumenter som ikke er eller kan bli tinglyst. 

For nærmere informasjon, klikk på Veileder mortifikasjon.