Om Dalane tingrett

Bilde fra en rettsal

Besøksadresse:  Torget 2, 4370 Egersund
Postadresse:       Postboks 413, 4379 Egersund

Telefon:  51 29 33 20
E-post:   dalane.tingrett@domstol.no

Åpningstider fra mandag - fredag kl. 09.00 - 15.00.

Kommuner:

  • Bjerkreim
  • Eigersund
  • Lund
  • Sokndal
  • Sirdal

Fylke: Rogaland

Lagdømme: Gulating lagmannsrett

Organisasjonsnummer: 974734729

Dommere

Sorenskriver Alexander Schønemann

Dommerfullmektig Kristine Hersvik fra 01.08.2018

Saksbehandlere:

Førstekonsulent Linda Krause

Førstekonsulent Bente Rodvelt