Gulating lagmannsrett innfører Aktørportalen 7.2.2017

Gulating lagmannsrett er fra 7. febuar 2017 del av Aktørportalen. Bergen tingrett, Stavanger tingrett, Jæren tingrett og Sogn og Fjordane tingrett blir også med i februar måned.

Aktørportalen er et nettbasert system der advokater og domstol utveksler dokumenter og informasjon. Løsningen er utviklet av Advokatforeningen og Domstoladministrasjonen. Den omfatter dokumenter i tvistesaker og salærbehandling i tvistesaker og straffesaker.

Fordelene er:

  • Tilgang til saksinformasjon, dokumenter og avgjørelser.
  • Praktisk oversikt over rettsmøter og frister.
  • Tilgang fra alle plattformer (PC, Mac, nettbrett eller mobil).
  • Rask og effektiv behandling av salærkrav.
  • Tilgang til informasjon og dokumenter hele døgnet.
  • Rask og sikker innsending av dokumenter.

Mer informasjon kommer. Se også www.domstol.no.