Digitale reiseregninger for rettens aktører

Bilde fra rettsal

Fra 1. april 2019 blir det obligatorisk å sende reiseregninger og krav om tapt arbeidsfortjeneste elektronisk gjennom selvbetjeningsportalen «Betal meg».

Papirutgaver sendt DFØ etter 1.april blir avvist.

Tjenesten «Betal meg» leveres av Direktoratet for økonomistyring (DFØ).  For å ta i bruk løsningen må Gulating lagmannsrett gi deg tilgang.

Tilgang kan du ordne før saken starter. Send mail med saksnummer, e-postadresse og kontonummer til:

gulating.selvbetjeningsportal@domstol.no

Du kan levere reiseregning og honorarskjema i app eller på PC/MAC. Appen finnes for iOS og Android, og hentes i App Store eller Google Play

Første gang logger du deg inn via ID-porten. Du kan bruke MinID, BankID, BankID på mobil, Buypass og Commfides for å logge inn.

For spørsmål vedrørende appen eller innlevering på PC, kontakt DFØs kundesenter på telefon 400 18 659 eller via e-post: lonn@dfo.no.

For saksrelaterte spørsmål send mail til selvbetjeningsportal.gulating@domstol.no , eller ring 55 69 39 80.

Har du problemer med innlogging gjennom ID-porten, må du kontakte Difi.

For mer info: https://dfo.no/kundesider/reiseregning/reiseregning-for-honorarmottakere