Åpningstider og besøk

Bilde av Gulating lagmannsrett

Åpningstider:

Ekspedisjonen:                                      kl. 08:30 - 14:30

Sentralbord:                                          
15. mai - 14. september:                     kl. 08:00 - 15:00
15. september - 14. mai:                     kl. 08:00 - 15:30

Kontoret i Stavanger holder stengt i rettsferien fra 2. juli til og med 14. august.

Telefon:
Bergen:       55 69 39 00
Stavanger:  51 29 90 80

I Norge er offentlighet i rettspleien hovedregelen. Publikum og presse har adgang til å være til stede under rettsmøter og til å få innsyn i de avgjørelsene domstolene treffer. På disse sidene gis det en nærmere beskrivelse av hvilke regler som gjelder om offentlighet i rettspleien.

Klassebesøk

Skoleklasser kommer ofte på besøk til en domstol for å følge en rettssak. Vi vil gjerne gjøre vårt for at elevenes utbytte skal bli best mulig. Blant annet vil vi finne fram til en passende dato for besøket, en egnet rettssak som går over én dag og en rettssal som er stor nok til å romme hele klassen.
Når tidspunktet er avtalt, vil klassens lærer motta praktiske opplysninger.
For at forberedelser og planlegging kan skje på beste måte, bør bestilling skje i god tid og helst et par måneder før besøket.

Lenke til nettsiden Oppførsel i retten.

Lenke til mer informasjon om klassebesøk til en domstol.

I straffesaker fra Rogaland er Stavanger rettssted, men når det er tjenlig kan lagmannsretten også sette rett andre steder. I sivile saker er det faste rettssteder for hvert lagsokn i sivile saker: Hordaland, Sogn og Fjordane: Bergen, Florø og Nordfjordeid. Rogaland: Stavanger og Haugesund.

Sivile saker blir likevel gjerne lagt til andre steder i distriktet når det er praktisk, ofte etter ønske fra partene. Mange av sakene i Rogaland gjennomføres i Stavanger, der lagmannsretten har egne kontor og tre rettssaler i 3. etasje i Stavanger tinghus. Dessuten leier lagmannsretten lokaler i Handelens Hus i Kongsgaten 10. Det er ansatt en kontormedarbeider i Stavanger for blant annet å yte bedre tjeneste til media og andre.

Årsmeldinger: 2017  2016  2015  2014  2013 2012 2011