Ansatte

Hammerfest tingrett har to dommerstillinger og tre saksbehandlerstillinger

Dommere:

Sorenskriver Anders Flock Bachmann

Tingrettsdommer Marius Sandvig (i permisjon)

Konstituert tingrettsdommer Jon Mjellekås

 

Saksbehandlere:

Anita Thorsen

Karin Molnberg

Jøran Antonsen Paulsen

Catrine Olaussen