Ansatte

Hammerfest tingrett har to dommerstillinger og tre saksbehandlerstillinger

Dommere:

Sorenskriver Anders Flock Bachmann

Tingrettsdommer Marius Sandvig

 

Saksbehandlere:

Anita Thorsen

Karin Molnberg

Jøran Antonsen Paulsen

Catrine Olaussen