Om domstolen

Tingrettens dømmende oppgaver er i hovedsak å avgjøre straffesaker og løse privatrettslige tvister. Forvaltnings- og registreringsoppgavene er blant annet dødsfallsregistreringer, utstedelse av skifteattest og notarialforretninger. 

Fra 1. januar 2018 ble gjennomføring av vigsler overført fra domstolene til kommunene. Hammerfest tingrett utfører derfor ikke vigsler.

Domstolen består av to dommere og tre saksbehandlere.

Kontaktinformasjon

Hammerfest tingrett ligger i samme bygning som Hammerfest politistasjon.

Besøksadresse: Parkgata 14 - 2. etasje, Hammerfest

Postadresse: Postboks 400, 9615 Hammerfest

Telefon:   78 78 15 30

E-post:      hammerfest.tingrett@domstol.no
Internett:    www.domstol.no/hammerfest

Vi har åpent på hverdager mellom kl. 08.00 og 15.30.

Du kan kontakte oss på telefon eller epost, eller du kan komme innom kontorene våre i andre etasje i Parkgata 14.