Om Hedmarken tingrett

Hedmarken tingrett

 

Hedmarken tingrett er førsteinstansdomstol for Hamar, Ringsaker, Stange og Løten kommuner. Rettskretsen har ca. 92 000 innbyggere. Hedmarken tingrett holder til i Hamar tinghus.

I tillegg til den dømmende virksomheten har tingretten også enkelte forvaltnings- og registreringsoppgaver, blant annet skifte og notarialforretninger.

Domstolen består av sorenskriver, som er domstolens leder, 1 administrasjonssjef, 4 tingrettsdommere, 2 dommerfullmektiger og 10 saksbehandlere.

Enkelte oppgaver som tingretten utfører utløser gebyrbelastning. Nærmere orientering om rettsgebyr finner du her.

Vår åpningstid: 08.00-15.45 (15.00)

Tilgjengelighet: På nettstedet Bygg for alle kan du se hvordan tilgjengeligheten er i Hamar tinghus.