Høyesteretts vestibyle. Løvene er designet av Lars Utne. Kulturthistorisk symboliserer løven makt, mot og myndighet.

Kommende rettsmøter

Tirsdag 27., onsdag 28. og torsdag 29. august 2019

Offentlige anskaffelser. Om erstatningsansvar ved brudd på reglene for offentlige anskaffelser.

Tirsdag 27. august 2019

Strafferett. Om medvirkning til straffbar overtredelse av åndsverkloven. Inndragning av domenenavnet popcorn-time.no. Straffeloven § 69.

Torsdag 29. august 2019

Strafferett. Om straffeloven § 311 rammer sexdukker som fremstår som et barn.

Fullstendig berammingsliste

Saksliste

Aktuelt

Utnevnelse av ny direktør i Høyesterett

Bente Johanne Kraugerud ble av Kongen i statsråd 9. august 2019 utnevnt som direktør i Høyesterett. Gunnar Bergby, som har vært Høyesteretts direktør i 25 år, går av for aldersgrensen per 1. september 2019. Les mer

Revidert versjon av Advokatveiledningen


 

 

 

 

 


Høyesterett publiserte 20. juni 2019 en større revisjon av Advokatveiledningen. Les mer

Raskere publisering

Nye rutiner i Høyesterett skal sikre raskere publisering av dommer og lettere tilgang til sluttinnlegg. Les mer

Høyesterett i 2018

Årsrapport 2018
Mobilvennlig versjon

Forretningsstatistikk 2018

Informasjonsbok

Høyesteretts informasjonsbok

I Høyesteretts informasjonsbok kan du lese om Høyesteretts rolle og virksomhet, domstolens historiske bakgrunn og Høyesteretts Hus. Første utgave av boken kom i 1996.

Engelske oversettelser

Avgjørelser oversatt til engelsk