For advokater

Som prejudikatdomstol behandler Høyesterett anker som har betydning utenfor den foreliggende sak, eller som det av andre grunner er særlig viktig å få avgjort i øverste instans.