Om Aktørportalen

Høyesterett er fra 11. desember 2018 tilknyttet Aktørportalen. Det er obligatorisk for advokater å bruke portalen i alle sivile saker for Høyesterett. Salærbehandling for både tviste- og straffesaker inngår også.

Mer om aktørportalen