Avgjørelser 2014

Høyesteretts avgjørelse 5.3.14 i saken om en ambulansesjåførs krav om oppreisning etter skadeserstatningsloven § 3-6 for ærekrenkende utsagn. Foto: Høyesterett