Om domstolen

Inntrøndelag tingrett er en fullfaglig domstol. Domstolens primære oppgave er å utøve den dømmende myndighet i straffesaker og sivile saker.

Domstolene har rett og plikt til å ta stilling til konkrete saker som blir lagt fram for retten. Den som ønsker en sak prøvd for retten, må selv legge den fram for domstolen. Domstolen tar ikke opp saker på eget initiativ.


Inntrøndelag tingrett utfører også forvaltningsoppgaver slik som registrering av dødsfall, utstedelse av skifteattest og notarialforretninger.

Kommuner i rettskretsen

  • Inderøy
  • Namdalseid
  • Snåsa
  • Steinkjer
  • Verran
  • Frosta
  • Levanger
  • Verdal
  • Stjørdal
  • Meråker