Ingen vigsel i domstolene

Vigsel.jpg

Etter 1. januar 2018 er kommunen stedet å henvende seg for borgerlig vigsel. 

Kontakt kommunen om vigsel

Fra årsskiftet 2018 er det ikke lenger mulig å gifte seg i domstolene (tinghuset). Vigselsmyndigheten er overført fra tingrettene og Oslo byfogdembete til kommunene. Det følger av en lovendring som trådte ikraft fra 1. januar 2018.  Planlegger dere å gifte dere, så henvend dere til hjemkommunen eller kommunen der vielsen skal skje.

Ønsker du kopi av vigselsattest?

  • Hvis du giftet deg etter 01.10.2004 - kontakt Folkeregisteret
  • Hvis du giftet deg 01.10. 2004 - kontakt tingretten (Oslo byfogdembete for Oslo)
  • Hvis du giftet deg før 1975, kontakt Statsarkivene

Tidligere inngåtte partnerskap som skal omgjøres til ekteskap må du også henvende deg folkeregisteret om.

Hva er vigselsattest?

Vigselsattest er et historisk dokument som viser navn på ektefelle, tidspunkt og sted for vielsen, hvem som har viet ekteparet samt eventuelt nytt etternavn og/eller mellomnavn.

Se også

Ekteskapsloven på www.lovdata.no