Ingen vigsel i domstolene

Vigsel.jpg

Etter 1. januar 2018 er kommunen stedet å henvende seg for borgerlig vigsel. 

Kontakt kommunen om vigsel

Fra årsskiftet 2018 er det ikke lenger mulig å gifte seg i domstolene (tinghuset). Vigselsmyndigheten er overført fra tingrettene og Oslo byfogdembete til kommunene. Det følger av en lovendring som trådte ikraft fra 1. januar 2018.  Planlegger dere å gifte dere, så henvend dere til hjemkommunen eller kommunen der vielsen skal skje.

Kopi av vigselsattest

Giftet du deg før 01.01.2004, så kontakt tingretten (Oslo byfogdembete for Oslo).
Giftet du deg etter 01.01.2004, så kontakt folkeregisteret for kopi av vigselsattest.

Tidligere inngåtte partnerskap omgjøres til ekteskap må du også henvende deg folkeregisteret om.

Lenker

Ekteskapsloven på www.lovdata.no