Vigsel

Vigsel.jpg

Alle som skal gifte seg borgerlig etter 2018 må henvende seg til kommunen. 

Fra årsskiftet 2018 er det ikke lenger mulig å gifte seg i tinghuset. Vigselsmyndigheten er overført fra tingrettene og Oslo byfogdembete til kommunene. Det følger av en lovendring som trådte ikraft fra 1. januar 2018.  Planlegger dere å gifte dere, så henvend dere til hjemkommunen eller kommunen hvor dere vil at vigselen skal finne sted.

Lenker

Ekteskapsloven på www.lovdata.no