Meny
Vigsel.jpg

Borgerlig vigsel i domstolene skjer i tingrettene (i Oslo hos Oslo byfogdembete).

Planlegger dere å gifte dere etter 1. januar 2018?  – Da må dere henvende dere til kommunen

Fra årsskiftet blir ikke lenger mulig å gifte seg i tinghuset. Vigselsmyndigheten skal da overføres fra tingrettene og Oslo byfogdembete til kommunene. Det følger av en lovendring som trer ikraft fra 1. januar 2018.  Planlegger dere å gifte dere etter denne datoen, så henvend dere til hjemkommunen eller kommunen hvor dere vil at vigselen skal finne sted. Skal dere derimot gifte dere i løpet av 2017, kan dette skje i tinghuset.

Skjema må sendes folkeregisteret

Det første som må gjøres er å sørge for at diverse egenerklæringer, forlovererklæringer og attester fylles ut. Skjemaene sendes folkeregisteret ved ditt lokale skattekontor. Folkeregisteret foretar så en prøving av om vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt.

Lenke til folkeregisteret (Skatteetaten) med oversikt over skjema.

Om vilkårene for å inngå ekteskap er innfridd, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.

Ta kontakt med domstolen

Tidspunkt for vigsel kan avtales når den aktuelle domstolen har fått original prøvingsattest fra folkeregisteret. Denne kan dere enten sende den eller levere i domstolen. 

Hva koster det?

Borgerlig vigsel er gratis.

Hvor og når kan vi gifte oss?

Dere kan gifte dere borgerlig i eget distrikt, i et annet distrikt i Norge, ved norske utenriksstasjoner som har vigselsrett eller for utenlandske myndigheter. Ved tingrettene foretas vigsler normalt innenfor vanlig kontortid. Noen steder tilbys også vigsler på lørdager, ta kontakt med den aktuelle domstol for nærmere opplysninger.

Hvordan foregår seremonien?

Brudefolk, forlovere og gjester bør møte opp 10-15 minutter før avtalt tid for vigsel. Dere må vente utenfor seremonirommet til dere blir vist inn.
Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer.

Hvis én av dere er fremmedspråklig, må dere på forhånd avtale hvilket språk som skal brukes under seremonien. Vigselen kan skje på norsk eller engelsk. På noen steder kan vigselen også foregå på tysk eller fransk. For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.

Seremonien varer i 10-15 minutter. En dommer eller dommerfullmektig står for vigselen. Dere blir vist inn i seremonirommet sammen med gjestene. Selve vigselen foregår ved at dommeren leser en fastsatt tekst for borgerlig vigsel. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Så erklærer dommeren dere som ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitnene og dommeren vigselsprotokollen.
Endelig vigselsattest vil bli ettersendt av folkeregisteret. Hvis dere ønsker å utveksle ringer, må dere gi beskjed på forhånd, gjerne når dere bestiller tid for vigsel. Dere kan også gi beskjed til dommeren før seremonien starter. Ringene settes på når dommeren har erklært dere som ektefolk. Dommeren sier fra når ringene kan utveksles.

Dere kan gjerne ha musikk eller diktlesning under seremonien. Gi beskjed på forhånd om dette.

Fotografering kan skje under og etter seremonien etter avtale med dommeren.


 

Tekst i vigselsformularet (leses opp i domstolen)

Kjære brudepar
-Navnet på brudeparet

Dere har kommet hit i dag for å bli viet til ektepar.
Jeg vil minne dere om hvilken stor og viktig begivenhet det er når to mennesker velger å leve sammen i ekteskap. Ved å inngå ekteskap, lover dere hverandre samhold og støtte i alle livets forhold, både i medgang og i motgang.

Men dere lover hverandre mer:
Ekteskapet innebærer at dere lover hverandre kjærlighet og troskap. Det å love hverandre kjærlighet for resten av livet, er det vanskeligste løfte vi kan gi et menneske. Det krever at dere setter dere høye mål for samlivet, og det krever deres oppriktige vilje til å strekke dere mot disse målene, i dag og i tiden som ligger foran. Det er dette dere lover hverandre her i dag.

Ved å inngå ekteskap, blir dere en enhet, men dere fortsetter også å være to selvstendige og likestilte mennesker. Det er ingen motsetning mellom kjærlighet og samhold på den ene siden, og frihet og selvstendighet på den andre. Kjærlighet er også å vise respekt for hverandre.

Det er en rett jeg har, men også en plikt som er pålagt meg etter loven, å legge dere to nå alvorlig på hjertet at dere skal leve etter det løftet som dere gir hverandre her.

Og nå:
(vigsleren sier til kvinnen i det heterofile paret/den yngste personen i det homofile eller lesbiske paret)
Jeg spør deg først (det fulle navnet på kvinnen eller den yngste personen)
Vil du ha (det fulle navnet på mannen eller den eldste personen i det homofile eller lesbiske paret), som står ved din side til din ektefelle?

(Når kvinnen eller den yngste personen i det homofile eller lesbiske paret har svart ja, sier vigsleren til mannen eller den eldste personen i det homofile eller lesbiske paret):

Så spør jeg deg, (det fulle navnet på mannen eller den eldste personen i det homofile eller det lesbiske paret):

Vil du ha (det fulle navnet på kvinnen eller den yngste personen i det homofile eller det lesbiske paret), som står ved din side til din ektefelle?

(Når mannen eller den eldste i det homofile paret eller det lesbiske paret har sagt ja sier vigsleren):
Siden dere nå - i vitners nærvær - har lovet hverandre å leve sammen i ekteskap, erklærer jeg dere med dette for å være rette ektefolk.

Vigsleren ønsker til lykke etter at vigselboken er undertegnet og ekteparet har fått vigselattesten.

Lenker
Ekteskapsloven på www.lovdata.no

Lenke til oversikt over landets domstoler

Regler for å gifte seg i utlandet på departementenes nettsted