Vigsel i Moss tingrett

 

Vigselsretten overføres til kommunene fra 01.01.2018.

For bestillig av vigsel etter 01.01.2018 må brudefolkene kontakte kommunen hvor de ønsker vigselen gjennomført.