Dommernes mediegruppe

Tingrettsdommer Knut Kolloen i studio Foto: Domstoladministrasjonen

Har du som journalist behov for oppklaringer eller uttalelser i tilknytning til en rettssak eller en dom? Har du generelle spørsmål som berører domstolene?

En mulighet er å kontakte noen av medlemmene i dommernes mediegruppe.

Dommernes mediegruppe består av dommere som spesielt har påtatt seg å være tilgjengelige for journalister som ønsker kontakt med dommere. De kan bistå mediene når det er behov for uttalelser eller forklaringer fra en dommer. Utgangspunktet er et ønske om å bidra til åpenhet og økt kunnskap om domstolene hos allmennheten.

Medlemmene av dommernes mediegruppe uttaler seg ikke på vegne av de norske domstolene, enkeltdomstoler eller andre dommere, men gir kun uttrykk for sine personlige meninger. 

Oversikt over medlemmene i dommernes mediegruppe finner du her. (Klikk på navnet for å få mer informasjon, spesialområder og bilde)

Du kan se en kort film om dommernes mediegruppe her.

Rune Bård Hansen, lagdommer i Agder lagmannsrett rune.bard.hansen@domstol.no 35692100,41318532

 

Anne Grete Larsen Hestnes, (permisjon til 15.8.19) tingrettsdommer i Bergen tingrett Anne.Grete.Larsen.Hestnes@domstol.no 55699827, 5699700

 

Gisle Johnson, tingrettsdommer i Kristiansand gisle.johnson@domstol.no

 

Knut Kolloen, tingrettsdommer i Nedre Telemark tingrett knut.kolloen@domstol.no 35692000, 97726411

 

Ragnar Lindefjeld, tingrettsdommer i Oslo tingrett Ragnar.Lindefjeld@domstol.no

 

Vidar Stensland, lagdommer i Hålogaland lagmannsrett, vidar.stensland@domstol.no 77603506, 93404446

 

Ina Strømstad, tingrettsdommer Oslo tingrett. ina.stromstad@domstol.no 22035377, 90043747.

 

Mette Dorthea Trovik, lagdommer i Borgarting lagmannsrett Mette.Dorthea.Trovik@domstol.no

Det er også mulig å ta kontakt med Domstoladministrasjonen ved:

Iwar Arnstad, seniorrådgiver 
iwar.arnstad@domstol.no, 73567041, 90032760

Andre kontakter:
Irene Ramm, informasjonssjef Oslo tinghus,
irene.ramm@domstol.no, 22035239, 95005987

Svein Tore Andersen, informasjonsrådgiver, Norges Høyesterett,
svein.tore.andersen@hoyesterett.no, 22035900, 93007743