Når går rettsaken?

Når går rettsaken.jgp

Oversikt over berammede (innkommet sak med fastsatt dato for oppstart) og pågående rettssaker

I menyen til venstre finnes oversikter over rettssakene i jordskifterettene, tingrettene og lagmannsrettene. For tingrett og lagmannsrett er er det en egen oversikt for pressen med mer informasjon rundt straffesakene.

Oversikten viser både pågående og planlagte (berammede) rettssaker.

Lenke til saklisten for Norges Høyesterett.

NB! I langvarige saker er det iblant dager uten rettsmøte. Det er imidlertid ikke sikkert dette framgår av berammingslisten.