Meny
Moss tingrett inngangsparti.jpg

Domstolene i første instans kalles tingretter. Hver tingrett dekker en eller flere kommuner. Dette kalles domstolens domssogn eller rettskrets. Moss tingrett er første instans domstol for kommunene Moss, Rygge, Råde og Våler.

Organisasjonen

Ved domstolen er det ansatt en sorenskriver, tre tingrettsdommere, en dommerfullmektig, en administrasjonssjef og syv saksbehandlere. Sorenskriveren er øverste leder av domstolen.

De dømmende oppgavene

Her er domstolens oppgave å avgjøre straffesaker og å løse privatrettslige tvister.
Under ser du bilde fra en av våre rettssaler.

Moss tingrett sal 4

Forvaltnings- og registreringsoppgavene

Består blant annet i dødsfallsregistrering, utstedelse av skifteattest, offentlig bekreftelse
av dokumenter eller underskrift (notarialforretning)
og vigsler. Disse oppgavene får du hjelp til i vår ekspedisjon.

Ekspedisjonen

Vigsler

Her ser du vårt vigselsrom som du finner i tilknyttning til ekspedisjonen i 1.etasje.
Moss tingrett har tilbud om vigsler innenfor vår åpningstid mandag til fredag.
NB! Fra 1. januar 2018 overføres tilbud om vigsel til kommunene. Ta kontakt med
egen kommune dersom du ønsker å bestille vigsel i 2018.

Vigselsrom

Serviceerklæring

I Moss tingrett ønsker vi å yte god service til alle som kommer i kontakt med oss.

Vi vil derfor:

  • Behandle alle med respekt
  • Spørre hva vi kan hjelpe med
  • Lytte til det du sier og avklare hva vi kan gjøre for deg
  • Gi korrekt informasjon
  • Levere høy kvalitet
  • Arbeide effektivt 

Noen ganger vil forhold utenfor domstolen forsinke fremdriften, men vi vil gjøre vårt beste for at de sakene som kommer inn til oss, blir behandlet så effektivt som mulig, og på en grundig og korrekt måte.

Praktisk informasjon

Moss tingrett holder til i Prins Christian Augusts plass nr 5 ved Nesparken, nærmeste nabo er Moss politistasjon.

Tingretten har ikke reserverte parkeringsplasser for besøkende.
Vi anbefaler parkering på kommunal innfartsparkering, Myra. Parkeringsplassen ligger i umiddelbar nærheten til tingretten. Det er mulig å betale for parkeringen via mobiltelefon.
Moss kommune har avgiftsfritak for el- og hy-biler på kommunale parkeringsplasser.

Tingretten kan dessverre ikke tilby kantinefasiliteter for parter, vitner eller publikum forøvrig.

Trådløst nett er tilgjengelig for aktørene i Moss tingrett.

Vitnestøtte

Moss tingrett har tilbud om vitnestøtte til vitner i straffesaker http://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/moss-tingrett/Om-NN-Tingrett/Vitnestotte/.

Åpningstider 2017

Mandag - fredag kl. 0800-1500.
(Ekspedisjonen holder stengt hver fredag mellom kl.1200 - 1245).

Romjulen 2017

  • Onsdag 27. desember kl.10.00-14.00
  • Torsdag 28. desember kl.10.00-14.00
  • Fredag 29. desember kl.10.00-14.00

Vanlig åpningstid (kl.0800 – 1500) gjelder fra tirsdag 2. januar 2018

Siden ble sist oppdatert: 11.12.2017, kl. 11.44