Meny

Verv som fast forsvarer 

Det er ledig verv som fast forsvarer ved Moss tingrett og Borgarting lagmannsrett, Østfold lagsogn fra 1. mars 2018.   

Vervet er personlig. Antagelse av fast forsvarer skjer på åremål, for en periode på 6 år, med adgang til gjenoppnevning.

Øvre aldersgrense for faste forsvarere er 70 år. For øvrig gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 3 måneder.

Nærmere opplysninger om forsvarervervet kan rettes til sorenskriver Wenche Flavik på telefon 69 20 18 00 / mobil 416 639 59.

Søknad med vedlegg sendes Moss tingrett, Postboks 338, 1502 Moss innen 27. oktober 2017.

 

Siden ble sist oppdatert: 09.10.2017, kl. 12.49