Om domstolene

På disse sidene finner du informasjon om de alminnelige domstolene, jordskifterettene, særdomstoler og domstollignende forvaltningsorganer.

For statistikk om hvor mange saker domstolene behandler, saksbehandlingstid og så videre, gå til www.domstol.no/statistikk