Andre stillinger i domstolene

Illustrasjonsbilde medarbeidere
Illustrasjonsbilde fra Domstoladmininistrasjonen

Oversikt over ledige dommerfullmektigstillinger, administrative og tekniske stillinger i alle domstoler.

Salten tingrett - Dommerfullmektig - Søknadsfrist 29.08.2019

Nedre Romerike tingrett og Øvre Romerike tingrett - Dommerfullmektig - Søknadsfrist 18.08.2019

Halden tingrett - Dommerfullmektig - Søknadsfrist 19.08.2019

Lofoten tingrett - Dommerfullmektig - Søknadsfrist 02.09.19