Moss tingrett

Moss tingrett inngangsparti.jpg

Domstolene i første instans kalles tingretter. Hver tingrett dekker en eller flere kommuner. Dette kalles domstolens domssogn eller rettskrets. Moss tingrett er første instans domstol for kommunene Moss, Rygge, Råde og Våler.

Organisasjonen

Ved domstolen er det ansatt en sorenskriver, tre tingrettsdommere, en dommerfullmektig, en administrasjonssjef og syv saksbehandlere. Sorenskriveren er øverste leder av domstolen.

De dømmende oppgavene

Her er domstolens oppgave å avgjøre straffesaker og å løse privatrettslige tvister. Under ser du bilde fra en av våre rettssaler.

Moss tingrett sal 4

Forvaltnings- og registreringsoppgavene

Består blant annet i dødsfallsregistrering, utstedelse av skifteattest, offentlig bekreftelse av dokumenter eller underskrift (notarialforretning) mm. Disse oppgavene får du hjelp til i vår ekspedisjon.

Ekspedisjonen

Vigsler

Fra 1. januar 2018 ble oppgaven vigsel overført til kommunene. Vennligst ta kontakt med egen kommune dersom du ønsker å bestille vigsel i 2018.

Serviceerklæring

I Moss tingrett ønsker vi å yte god service til alle som kommer i kontakt med oss.

Vi vil derfor:

  • Behandle alle med respekt
  • Spørre hva vi kan hjelpe med
  • Lytte til det du sier og avklare hva vi kan gjøre for deg
  • Gi korrekt informasjon
  • Levere høy kvalitet
  • Arbeide effektivt 

Noen ganger vil forhold utenfor domstolen forsinke fremdriften, men vi vil gjøre vårt beste for at de sakene som kommer inn til oss, blir behandlet så effektivt som mulig, og på en grundig og korrekt måte.

Praktisk informasjon

Moss tingrett holder til i Prins Christian Augusts plass nr 5 ved Nesparken, nærmeste nabo er Moss politistasjon.

Tingretten har ikke reserverte parkeringsplasser for besøkende.
Vi anbefaler parkering på kommunal innfartsparkering, Myra. Parkeringsplassen ligger i umiddelbar nærheten til tingretten. Det er mulig å betale for parkeringen via mobiltelefon.
Moss kommune har avgiftsfritak for el- og hy-biler på kommunale parkeringsplasser.

Tingretten kan dessverre ikke tilby kantinefasiliteter for parter, vitner eller publikum forøvrig.

Trådløst nett er tilgjengelig for aktørene i Moss tingrett.

Vitnestøtte

Moss tingrett har tilbud om vitnestøtte til vitner i straffesaker http://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/moss-tingrett/Om-NN-Tingrett/Vitnestotte/.

Åpningstider 2018

Mandag - fredag kl. 0800-1500.
(Ekspedisjonen holder stengt hver fredag mellom kl.1200 - 1245).

NB! Tingretten holder stengt grunnet internt kurs torsdag 1. november 2018 fra kl.1200 og hele dagen fredag 2. november 2018.

Julen 2018

Normal åpningstid gjelder tom fredag 21. desember 2018.
I romjulen holder vi åpent følgende dager:

  • Torsdag 27. desember kl. 1000 - 1400
  • Fredag 28. desember kl. 1000 - 1400