Ansatte

Moss tingrett har 12 fast ansatte medarbeidere, i tillegg har vi konstituert tingrettsdommer og lærling i kontor- og administrasjonsfaget.

Sorenskriver
Wenche Flavik

Dommere:
Geir Sunde Haugland
Kjerstin Daler
Tron Gundersen

Konstituerte dommere:
Janne Jordbakke

Dommerfullmektiger
:
Karoline Helene Ulshagen Aas

Administrasjonssjef:
Bente A. Antonsen 

Førstekonsulenter:
Lena Bruun Pettersen
Marie Guldager Brede
Henny Sofie Eliassen
Atle Normann Lorentzen
Annja Siggerud
Lars Wilhelm Skovly

Lærling:
Kristin Ellingsen