Ansatte

Moss tingrett har 13 medarbeidere.

Sorenskriver:
Wenche Flavik

Dommere:
Geir Sunde Haugland
Kjerstin Daler
Tron Gundersen

Dommerfullmektiger
:
Karoline Helene Ulshagen Aas
Nora Magistad Knutrud

Administrasjonssjef:
Bente A. Antonsen 

Førstekonsulenter:
Lena Bruun Pettersen
Marie Guldager Brede
Henny Sofie Eliassen
Atle Normann Lorentzen
Annja Siggerud
Lars Wilhelm Skovly