Ansatte

Tingretten ledes av sorenskriveren. Sorenskriveren sammen med nestlederen og seksjonslederne utgjør Nord-Troms tingretts ledergruppe.

Dommere:
Sorenskriver Unni Sandbukt
Nestleder/Tingrettsdommer Harald Tore Roaldsen
Tingrettsdommer Inger Bonnie Gjerde
Tingrettsdommer Elisabeth Lund
Tingrettsdommer Oddmund Gamst
Tingrettsdommer Sidsel Sund Olsen 
Tingrettsdommer Bjørn-Andre Holmen
Tingrettsdommer Knut Rye-Holmboe
Tingrettsdommer Thorstein Skogvang
Konst.tingrettsdommer Møyfrid Eggebø

 

Dommerfullmektiger:
Hege Marie Marhaug
Anne Marit Holmen

Stab:
Administrasjonssjef Ståle Åbotsvik 
Førstekonsulent Frode Vik – rettsbetjent/IT/notarial
Førstekonsulent Bjørg Henriksen – økonomi
Konsulent Arvy Pedersen - sentralbord/vigsel/notarial

Rettsavdelingen:

Seksjonsleder Mona-Lisa Larsen
Førstekonsulent Cecilie Grønås - dommersaker
Førstekonsulent Marianne Livang-Hansen - dommersaker/tvangsalg
Førstekonsulent Inger Eidesen - skifte/notarial
Førstekonsulent Wenche Kasbergsen - tvangssalg/notarial
Førstekonsulent Bjørg-Inger Østgård - skifte
Førstekonsulent Thea Myrvang - dommersaker
Konsulent Camilla Riise Norrie - tvangssalg/notarial
Førstekonsulent Terje Grytdal Roland
Lærling Rakel Sakka