Vil du bli meddommer?

Meddommere spiller en viktig rolle i vårt rettssystem. Valg av meddommere skjer hvert fjerde år. Ønsker du å bli meddommer, kan du nå melde din interesse til Oslo kommune.

Et alminnelig rettsprinsipp er at tiltalte skal dømmes av sine ”likemenn”. Det er ansett som en garanti for rettssikkerheten at borgere har medbestemmelse og kan uttrykke sin rettsoppfatning ved å dømme i straffesaker.  

Flest straffesaker

De fleste meddommere trekkes til å dømme i straffesaker.  Men alle som står i det alminnelige meddommerutvalget, kan også bli trukket ut til å dømme også i sivile saker. Det vil stort sett være saker om barnevern og psykisk helsevern, der loven sier at det skal være en alminnelig meddommer. 

8000 kvinner og menn

Oslo bystyre oppnevner 8 000 kvinner og menn til meddommere i Oslo tingrett. Meddommere trekkes tilfeldig ut til hver sak. I snitt blir meddommere innkalt én til tre ganger per år. 

Registrering

Det nye utvalget av meddommere for perioden 2017-2020 blir endelig trukket 22. juni 2016. I de kommende månedene kan interesserte registrere seg her.

Les mer:

Hva innebærer det å være meddommer? 

Informasjonsfilm for meddommere

Facebookside for meddommere i Oslo tingrett