App for mobil

Det finnes en app for vitner og fornærmede som skal vitne i retten. Appen kan også være nyttig for skolene for å få en oversikt over rettssystemet. 

Blant annet viser den hva som skjer fra en straffbar handling finner sted frem til straff må gjennomføres, og hvordan saker blir gjennomført i retten under hovedforhandling. 

Appen gir også oversikt over sakstyper, hvem aktørene er i de ulike sakene og hvor i rettssalen de sitter. Appen kan lastes ned her for Android eller iPhone.