Gruppesøksmål:Tidligere psykologistudenter i Ungarn mot Helse- og omsorgsdepartementet

Oslo tingrett behandler gruppesøksmål hvor saksøkerne er tidligere studenter med master i «Psychology» med spesialisering i «Clinical and Health Psychology» fra Eötvös Loránd Tudományegyetem-universitetet (ELTE-universitetet) i Ungarn. Saksøkte er Staten v/ Helse- og omsorgsdepartementet.

Det overordnede spørsmålet i saken er om saksøkerne er utdannet til et yrke som er det samme som det norske psykologyrket i EØS-reglenes forstand. Vilkåret om «samme yrke» er et grunnvilkår for å kunne oppnå lisens og senere autorisasjon som psykolog i Norge.

I september 2016 endret norske myndigheter praksis for godkjenning av søkere med master i «Psychology» fra Ungarn, slik at ferdigutdannede fra da av har fått avslag på søknad om lisens og autorisasjon som norsk psykolog etter EØS-reglene. Saken gjelder gyldigheten av avslagene. 

Hvem kan registere seg i gruppesøksmålet?

De som kan registrere seg som medlemmer i gruppesøksmålet er alle som etter 2014 har fullført den nevnte utdannelsen, og har søkt om, og fått avslag på, autorisasjon eller lisens som psykolog fra Helsedirektoratet, eventuelt også fra Statens helsepersonellnemnd.

Registering / påmelding til gruppesøksmålet

Registrering / påmelding kan gjøres på to måter innen påmeldingsfristen 30. august 2019:

Du kan lese nærmere om vilkår, fremgangsmåte og opplysninger som trengs for registrering i denne kunngjøringsteksten. Vær oppmerksom på hvilke økonomiske forpliktelser det innebærer å registrere seg som gruppemedlem.Påmeldingsfrist er satt til 30. august 2019.

Kunngjøringstekst (PDF)

Skjema for å registere seg som gruppemedlem