Gebyr og betaling

Betalingsinformasjon

Oslo byfogdembete krever inn rettsgebyr ved å sende deg en faktura.

Fakturabetaling gjelder ikke notarialbekreftelser, da dette må betales når du mottar bekreftelsene.

Vår fakturaadresse er Oslo byfogdembete, 1460ERSJ, Fakturamottak DFØ, Pb. 4716, 7468 Trondheim. 

Ved betaling fra utlandet:

Nordea Bank Norge ASA, N-0107 Oslo, Norway International Bank Account Number/IBAN: NO8963450509304 Bank Identifier Code/SWIFT: NDEANOKK
Betalingsinformasjon: Kidnummer og/eller saksnummer

Grunnsatsen for ett rettsgebyr (1R) er for saker innkommet fra og med 01.01.2018 kr 1 130.

Gebyr i konkurssaker

  • Ved konkursbegjæring - sikkerhet for omkostninger, kr 56 500
  • Konkursbegjæringen trekkes tilbake, avvises mv., 3 x rettsgebyr,
    kr 3 390
  • Konkursbo som avsluttes med utlodning, 25 x rettsgebyr, kr 28 250
  • Konkursbo som innstilles eller tilbakeleveres skyldneren, 12,5 x rettsgebyr, kr 14 125
  • Ved begjæring om gjeldsforhandling i konkurs må det innbetales et fastsatt beløp til retten. Dette skal ved siden av rettsgebyret dekke salæret til gjeldsnemdens medlemmer. Hvis en gjeldsforhandling går over i konkurs, betales istedet gebyr som for et konkursbo. Rettens gebyr ved en gjennomført gjeldsforhandling er per 01.01.2018 kr 5 650

Anke

  • Anke over dom, 24 x rettsgebyr, kr 27 120
  • Anke over kjennelse, 6 x rettsgebyr, kr 6 780