Gebyr og betaling

Betalingsinformasjon

Oslo byfogdembete krever inn rettsgebyr ved å sende deg en faktura.

Fakturabetaling gjelder ikke notarialbekreftelser, da dette må betales når du mottar bekreftelsene.

Vår fakturaadresse er Oslo byfogdembete, 1460ERSJ, Fakturamottak DFØ, Pb. 4716, 7468 Trondheim. 

Ved betaling fra utlandet:

Nordea Bank Norge ASA, N-0107 Oslo, Norway International Bank Account Number/IBAN: NO8963450509304 Bank Identifier Code/SWIFT: NDEANOKK
Betalingsinformasjon: Kidnummer og/eller saksnummer


Grunnsatsen for ett rettsgebyr (1R) er for saker innkommet fra og med 01.01.2019 kr 1 150.

Gebyr i saker om tvangssalg, fravikelse og annen tvangsfullbyrdelse

 • Begjæring om tvangssalg, 1,1 x rettsgebyr, kr 1 265
 • Besluttet tvangssalg av fast eiendom/andel i borettslag/adkomstdokumenter i aksjeleilighet, 6,3 x rettsgebyr, kr 7 245 (I tillegg til gebyret ovenfor)
 • Begjæring om fullbyrdelse av utenlandsk tvangsgrunnlag, 1,70 x rettsgebyr, kr 1 955
 • Tvangsfravikelse i tvangssalg etter tvangsfullbyrdelsesloven § 11-14, gebyrfritt
 • Begjæring om fravikelse/utkastelse etter tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2, 3. ledd, bokstav d og e, 2,1 x rettsgebyr, kr 2 415


Gebyr i saker om midlertidig sikring og midlertidige avgjørelser

 • Begjæring om midlertidig sikring (arrest og midlertidig forføyning), 2,5 x rettsgebyr, kr 2 875
 • Begjæring om endring, opphevelse, forlengelse av midlertidig sikring, gebyrfritt
 • Midlertidig avgjørelse etter ekteskapsloven § 92 (om rett til bidrag), gebyrfritt
 • Midlertidig avgjørelse etter ekteskapsloven § 92 (ikke om rett til bidrag), 2,5 x rettsgebyr, kr 2 875
 • Midlertidig avgjørelse etter ekteskapsloven § 91, 2,5 x rettsgebyr,
  kr 2 875

Anke

 • Anke over dom, 24 x rettsgebyr, kr 27 600
 • Anke over kjennelse, 6 x rettsgebyr, kr 6 900


Klage over namsmannens avgjørelser

 • 1 x rettsgebyr, kr 1 150