Gebyr og betaling

Betalingsinformasjon

Oslo byfogdembete krever inn rettsgebyr ved å sende deg en faktura.

Fakturabetaling gjelder ikke notarialbekreftelser, da dette må betales når du mottar bekreftelsene.

Vår fakturaadresse er Oslo byfogdembete, 1460ERSJ, Fakturamottak DFØ, Pb. 4716, 7468 Trondheim. 

Ved betaling fra utlandet:

Nordea Bank Norge ASA, N-0107 Oslo, Norway International Bank Account Number/IBAN: NO8963450509304 Bank Identifier Code/SWIFT: NDEANOKK
Betalingsinformasjon: Kidnummer og/eller saksnummer


Grunnsatsen for ett rettsgebyr (1R) er for saker innkommet fra og med 01.01.2019 kr 1 150.

Gebyr i gjeldsordningssaker

  • Begjæring om åpning av gjeldsforhandlinger, gebyrfritt
  • Begjæring om tvungen gjeldsordning; gebyrfritt
  • Begjæring om endring eller opphevelse av gjeldsordning, gebyrfritt

Anke

  • Anke over dom, 24 x rettsgebyr, kr 27 600
  • Anke over kjennelse, 6 x rettsgebyr, kr 6 900