Saksgang

Hvis du ikke oppnår en frivillig betalingsavtale, kan søknad om gjeldsforhandling leveres til namsmannen. Søknadsskjemaet finner du på namsfogdens nettsider. Her finner du også utfyllende informasjon om gjeldsforhandling og gjeldsordning.

Når namsfogden er i tvil om gjeldsforhandling skal åpnes, sendes saken til Oslo byfogdembete. Retten avgjør da om det skal åpnes gjeldsforhandling.

Du kan se saksgangen i en gjeldsordningssak her.