Bekreftelse av statsautorisert translatør

Hva er bekreftelse av statsautorisert translatør?

Dette er en bekreftelse hvor notarius publicus bekrefter signaturen til den translatøren som har oversatt og undertegnet dokumentet. Bekreftelsen sier også at translatøren er statsautorisert.

Hvordan får du denne bekreftelsen?

Du kan få denne bekreftelsen på to måter:

  • Translatøren møter hos notarius publicus med dokumentet som skal bekreftes. Translatøren viser gyldig legitimasjon som pass, norsk førerkort (bankkortsstørrelse) eller norsk bankkort med bilde. I tillegg må translatørbevilling og stempel vises. Dokumentet signeres deretter foran notarius publicus.

  • Hvis translatøren har sin signatur deponert/arkivert hos Notarius publicus i Oslo, er det ikke nødvendig for translatøren å møte personlig. Dokumentet kan da signeres og stemples av translatøren før du kommer med dokumentet til oss.

Hvordan kan translatøren deponere signaturen sin hos Notarius publicus i Oslo?

Translatøren må møte personlig hos notarius publicus og vise gyldig legitimasjon, translatørstempel og translatørbevilling. Translatøren signerer på et skjema som deponeres hos notarius publicus. Deponeringen er gyldig i 2 år.

Når kan det være nødvendig med bekreftelse av statsautorisert translatør?

Notarialbekreftelse av signaturen til en translatør kan være nødvendig på oversatte dokumenter der mottaker i utlandet vil forsikre seg om at oversetteren har kompetanse til å oversette.

Hva koster en notarialbekreftelse?

Se oversikten 'Gebyr og betaling'.