Pressetjenester

illustrasjonsbilde pressetjenester

Journalister kan logge seg på pressetjenesten for å se berammingslister, dommer og tiltaler fra domstolene. Søknad om tilgang skjer via samme side. Begge deler krever elektronisk identifikasjon.


Publisering av opplysninger fra disse sidene skjer under hvert enkelt medieorgans selvstendige redaktøransvar. Misbruk av informasjon kan medføre både at brukeren mister tilgangen og straffeansvar.

Se kriterier for tilgang

Hva inneholder pressesidene?

  • Oversikt over når rettsakene går (berammingslistene) for alle tingretter og lagmannsretter. Alle rettsmøter som er berammet vises. De blir slettet to uker etter oppstart.
  • Rettsavgjørelser og tiltaler fra domstoler med elektroniske pressemapper. Dokumentene slettes etter tre måneder. NB, Ikke alle domstoler deltar, se oversikt. I tillegg publiserer noen kun rettsavgjørelsene.

Ofte stilte spørsmål finner du svar på her.