Særregler for pressen

Åpenhet og innsyn er en grunnpilar i demokratiet. Åpenhet er også en av kjerneverdiene for domstolene.

Her finner du de viktigste reglene for deg som er journalist.

Når og hvor går rettssaken?

Adgang til rettsmøtet

Kan jeg referere fra retten?

Kan jeg få tilsendt dommen i en straffesak

Kan jeg få tilsendt kjennelsen i en straffesak

Kan jeg få tilsendt avgjørelsen i en sivil sak?

Kan jeg få tilsendt en tiltalebeslutning?

Kan jeg få innsyn i dokumentene i en sivil sak?

Kan jeg referere fra en rettsavgjørelse?

Har jeg lov til å filme, fotografere eller gjøre lydopptak?

Hvilke avgjørelser finnes i pressemappen?