Ansatte

Konstituert sorenskriver Kåre Skognes

 

Dommerfullmektig Marte Bauge

Dommerfullmektig Ada Molne Kjøllesdal 

 

Saksbehandlere:

Liv Kristin Amundsen

Marianne Mannsverk

Mette Busk

Svanhild Meirud

Tone Iversen