Ansatte

Konstituert sorenskriver Kåre Skognes

Konstituert tingrettsdommer Bergny Ofstad

Dommerfullmektig Ada Molne Kjøllesdal

Saksbehandlere:

Liv Kristin Amundsen

Marianne Mannsverk

Mette Busk

Svanhild Meirud

Tone Iversen