Om Øvre Romerike tingrett

Fasadebilde Øvre Romerike.jpg

Øvre Romerike tingrett er førsteinstansdomstol for Eidsvoll, Ullensaker, Nannestad, Hurdal og Nes kommuner. Tinghuset er vakkert lokalisert ved Vorma i Eidsvoll sentrum. De dømmende oppgavene er i hovedsak å avgjøre straffesaker og å løse privatrettslige tvister. Forvaltningsoppgaver er blant annet dødsfallsregistrering, utstedelse av skifteattest, notarialforretninger og vigsler.

 

Åpningstid: 08.00-15.45 (15.00 fra og med 15/5 til og med 14/9)

Telefon: 63 92 25 00
Telefaks: 63 96 58 38
Besøksadresse: Eidsvollvegen 154, 2080 Eidsvoll
Postadresse: Postboks 115, 2081 Eidsvoll
E-post: ovre.romerike.tingrett@domstol.no

 

Parkering:

Det er parkeringsplass for besøkende til tingretten ved jernbanebrua ved gamle Eidsvoll stasjon.

Kantine:

Det er ingen kantine i tinghuset og besøkende henvises til Sundet.

 

Øvre Romerike tingrett kan tilby trådløst nett.

 

Vigsler ut av tingrettene

Fra og med 1. januar  2018 er det ikke lenger mulig å vie seg i tingrettene, nå er det kommunene som har overtatt denne oppgaven. Har du planer om å gifte deg etter 1. januar 2018 kan du ta kontakt med kommunen der du bor for mer informasjon.