Om Sør-Trøndelag tingrett

Sør-Trøndelag fasade.jpg

Sør-Trøndelag tingrett er førsteinstansdomstol for 17 av Sør-Trøndelags 25 kommuner.

Tingretten er lokalisert i Trondheim tinghus i sentrum av Trondheim og har felles ledelse med Fosen tingrett.

Oppgaver

Våre dømmende oppgaver er i hovedsak å avgjøre straffesaker og å løse privatrettslige tvister. Forvaltnings- og registreringsoppgavene er blant annet dødsfallsregistrering, utstedelse av skifteattest, notarialforretninger og vigsler.

Ansatte

Sør-Trøndelag tingrett har tilsammen 48 ansatte.

De 17 kommunene i rettskretsen:

Agdenes, Hemne, Holtålen, Klæbu, Trondheim, Malvik, Meldal, Melhus, Midtre Gauldal, Oppdal, Orkdal, Rennebu, Røros, Selbu, Skaun, Snillfjord og Tydal kommune