Om Sør-Trøndelag tingrett

Sør-Trøndelag fasade.jpg

Sør-Trøndelag tingrett er landets nest største fullfaglige domstol. Rettskretsen omfatter 17 kommuner.

Tingretten er lokalisert i Trondheim tinghus.

Sør-Trøndelag tingrett har felles ledelse med Fosen tingrett.

Domstolens oppgaver er i hovedsak å avgjøre straffesaker og å løse privatrettslige tvister. Forvaltnings- og registreringsoppgavene er blant annet dødsfallsregistrering, utstedelse av skifteattest og notarialforretninger.

Ansatte

Sør-Trøndelag tingrett har tilsammen 52 ansatte.

De 17 kommunene i rettskretsen:

Agdenes, Hemne, Holtålen, Klæbu, Trondheim, Malvik, Meldal, Melhus, Midtre Gauldal, Oppdal, Orkdal, Rennebu, Røros, Selbu, Skaun, Snillfjord og Tydal kommune