Pressetjenester

illustrasjonsbilde pressetjenester

Pressetjenesten gir journalister oversikt over berammingslister, dommer og tiltaler fra domstolene. Både pålogging og søknad om tilgang skjer via  ID-porten. Begge deler krever derfor elektronisk identifikasjon.


Søk eller logg deg inn via denne siden:

Hva inneholder pressesidene?

  • Oversikt over når rettsakene går (berammingslistene) for samtlige tingretter og lagmannsretter. Alle rettsmøter som er berammet vises. De blir slettet to uker etter oppstart.
  • Rettsavgjørelser og tiltaler fra domstoler med såkalte elektroniske pressemapper. Dokumentene slettes etter tre måneder. NB, Ikke alle domstoler har elektroniske pressemapper, se oversikt. I tillegg publiserer noen kun rettsavgjørelsene.

Kriterier og ansvar

Publisering av opplysninger fra disse sidene skjer under hvert enkelt medieorgans selvstendige redaktøransvar. Misbruk av informasjon kan medføre både at brukeren mister tilgangen og straffeansvar.
Se kriterier for tilgang

Ofte stilte spørsmål finner du svar på her.