Tilsette

Sunnmøre tingrett har sorenskrivar, fem tingrettsdommarar, to dommarfullmektigar,  administrasjonssjef og ti sakshandsamarar.

Leiing

Sorenskrivar Kirsti Høegh Bjørneset

Administrasjonssjef Kristin Roald Bjørnøy

Leiinga kan kontaktast på telefon 70 11 77 50 eller på epost sunnmore.tingrett@domstol.no

Dommarar og dommarfullmektigar

Sorenskrivar Kirsti Høegh Bjørneset

Tingrettsdommar Nils E. Engeset

Tingrettsdommar Kjetil Gjøen

Tingrettsdommar Hanne Ombudstvedt frå 1. august 2017

Tingrettsdommar Knut Anders Oskarson

Tingrettsdommar Ruth Louise Osborg

Dommarfullmektig Kathrin Haram

Dommarfullmektig Ingvild Stjernen i vikariat frå 19. april 2017

Dommarfullmektig Silje Bruun Teigen i permisjon

 

Administrasjon og rettsavdelinga

Administrasjonssjef Kristin Roald Bjørnøy

Førstekonsulent Lisbeth Andresen

Førstekonsulent Elisabeth Thørring Dalsbø

Førstekonsulent Maret Drabløs

Førstekonsulent Vigdis Strøm Erstad

Rådgjevar Kjetil Hagen

Rådgjevar Siri Hoff

Førstekonsulent Connie Krogh

Førstekonsulent Christin Skuseth Tafjord

Førstekonsulent Kristian Storhaug Trulssen

Rådgjevar  Solveig Bergsnev Tysnes

Førstekonsulent Siv Randi Veibust

Lærling Leander Klokk Otterlei