Organisering

Sunnmøre tingrett har fem dommere, tre dommerfullmektiger, administrasjonssjef og elleve saksbehandlere. Tingretten ledes av sorenskriver Kirsti Høegh Bjørneset.