Organisering

Sunnmøre tingrett av ledet av sorenskriver Kirsti Høegh Bjørneset. Tingretten består videre av 5 dommere, 2 dommerfullmektiger, administrasjonssjef og 11 saksbehandlere