Organisering

Sunnmøre tingrett har fem dommere, tre dommerfullmektiger, administrasjonssjef og ti saksbehandlere. Tingretten ledes av sorenskriver Kirsti Høegh Bjørneset.

Se organisasjonskart (word)