Rettssalene

Oversikt over rettssalene i Sunnmøre tingretts nye bygg.

  • Det blir totalt sju rettssaler av ulik størrelse og fordelt over to etasjer. (fire saler i første etasje og to saler i andre etasje). I tillegg får vi flere møterom for rettsmekling, publikumsbesøk og særskilte behov for vitner.

  • Advokatene og politiadvokatene får to små rom til garderober

  • Dersom advokaten har behov for samtalerom med klient, vil vårt servicemottak være behjelpelig.

  • Rettsalene er nummerert i henhold til huseiers romplan.

  • Rettsal 138 er lagmannsrettssalen og er utstyrt for digital hovedforhandling. Denne salen har mulighet for overføring av lyd og bilde til annet rom og har eget rom for tolk.

  • Rettsal 139, 119 og 276 er hver på ca. 30 kvm og er hovedsakelig tenkt benyttet til fengslinger, konkursmøter, tilståelsessaker og andre rettsmøter av kortere varighet.

  • Rettsal 162 er på ca. 65 kvm og er tiltenkt saker med mange aktører og har mulighet for overføring av lyd og bilde til annet rom.

  • Rettssal 163 er på ca. 65 kvm og har mange publikumsplasser og er godt egnet for skoleklasser og har mulighet for overføring av lyd og bilde til annet rom.

  • Rettssal 263 er på ca. 85 kvm og har plass til mange aktører og mulighet for digital forhandling. Her er eget rom for tolk.