Aktuelt

Dom i sak om styring av bruksretter i utmark

Dom i sak 14-164739TVI (23. januar, 2017)

Les mer

Sekretariat for Utmarksdomstolen for Finnmark

Finnmarkskommisjonens avgjørelser kan bringes inn for Utmarksdomstolen for Finnmark. Utmarksdomstolen er foreløpig ikke opprettet. Midlertidig sekretariat for domstolen er Indre Finnmark tingrett. Stevninger knyttet til Finnmarkskommisjonens avgjørelser sendes derfor dit. 

Les mer