Medlemmer

Ved kongelig resolusjon 7. mars 2014 ble det konstituert medlemmer og varamedlemmer til Utmarksdomstolen for Finnmark. Følgende ble konstituert:

- lagdommer Nils Asbjørn Engstad, leder

- sorenskriver Marit Nervik, nestleder

- advokat Benny Solheim, medlem

- seniorforsker Jan Åge Riseth, medlem

- arkeolog/gårdbruker Kjersti Schanche, medlem

- advokat Kjersti Holum Karlstrøm, varamedlem

- rådmann Charles Hansen, varamedlem