Om Valdres tingrett

valdresforside.jpg

Valdres tingrett  er førsteinstansdomstol for fjellregionen Valdres, som består av kommunene Etnedal, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Vang, Vestre Slidre og Øystre Slidre.

Befolkningen er på ca. 18 000. Domstolen ble opprettet i 1786.

Domstolen har fra 1980 hatt kontorsted i rådhuset på Fagernes. Fra høsten 2014 i felles lokaler med Valdres jordskifterett.

De dømmende oppgavene i Valdres tingrett består i hovedsak av å avgjøre straffesaker og å løse privatrettslige tvister. Forvaltnings- og registreringsoppgavene er blant annet dødsfallsregistrering, utstedelse av skifteattest og notarialforretninger. Vigsler gjennomføres ikke lenger i domstolene, denne oppgaven  ble fra 1. januar 2018 er overført til kommunene.

Domstolen har sorenskriver 1 dommerfullmektig og 2 saksbehandlerstillinger.