2018

Innstillinger og konstitusjoner 2018


Protokoll fra møte 18.06.18

Protokoller fra møte 14.05.18

Protokoll fra møte 17.04.18

Protokoll fra møte 19.03.18

Protokoll fra Setteinnstillingsrådets møte 12.03.18

Protokoll fra møte 19.02.18

Protokoll fra møte 22.01.18

 

Konstitusjoner foretatt i siste møte:

Øst-Finnmark tingrett, konstitusjon som tingrettsdommer (6 måneder med mulighet til forlengelse):
* Fylkesnemndleder Bergny Helene Ofstad Karlsen

Agder lagmannsrett, konstitusjon som ekstraordinære lagdommere:
* Pensjonert lagdommer Erland Henrichsenfra 01.08.18 til og med 31.07.19
* Pensjonert tingrettsdommer Gunnar Sverre Andreassen fra 01.08.18 til og med 31.07.19
* Pensjonert lagdommer Jan Helliesen fra 01.08.18 til og med 31.07.19
* Pensjonert lagdommer Torgeir Lilleland fra 01.07.18 til og med 31.10.19