Møteoversikt

Innstillingsrådet avholder 8/9 møter i året. 

Møtedatoer i 2018:

22. januar Gardermoen
19. februar Trondheim
12. mars Setteinnstillingsrådet/Gardermoen
19. mars Gardermoen
17. april Trondheim
14. mai Gardermoen
18. juni Gardermoen
17. september Trondheim
22. oktober Gardermoen
19.-20. november Trondheim

 

Møtedatoer i 2019
21. januar  Gardermoen